All purchases with delivery abroad of Norway will automatically receive a VAT reduction (equal to 20% of full price) in the checkout. Import taxes and fees in your own respective country are not included in our selling price. 

Nordic shipping 3- 10 working days. Optional tracking

 International shipping 7-20 days, sent by mail. No tracking provided 

 

Alle kjøp med leveranse utenfor Norge, vil automatisk få en MVA reduskjon på tilsvarende 20% av fullpris, i kassen. Importavgifter og skatt i ditt respektive land er ikke innkludert i vår salgspris.

Frakt i norden 3-10 arbeidsdager , valg om sporing mulig. 

Internasjonal frakt er estimert til 7-20 dager. Sendt som brev, uten sporing